Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
बाबुराम खनाल सव.इन्जिनियर प्रबिधिक babusenty@gmail.com 9857051517
रामवृक्ष चौधरी खरिदार सूचना अधिकारी 9857051519 9857051519
नुमराज भुसाल खरिदार वडा कार्यालय सचिव वडा न १ देखी ५ numrajbhusal2722@gmail.com ९८४७२६६०५५
पुष्पा गैरे खरिदार सामाजिक विकास साखा 9847268361
निरज थापा खरिदार योजना साखा 9857051306
शिभरतन चौधरी खरिदार वडा कार्यालय सचिव वडा न 6 देखी 11
युराज पोख्रेल इन्जिनियर घर नक्शा साखा
बिष्णु प्रसाद पौडेल खरिदार वडा कार्यालय सचिव वडा न 12 देखी 16
प्रविण पाैडेल कार्यकारी अधिकृत 9857088111
तुल्सीराम पाैडेल लेखापाल paudeltulsi87@gmail.com 9867215913