बजेट तथा कार्यक्रम

बुद्ध बाटिका नगरपालिकाको बिशेष नगर परिषद २०७२/०७३

मिति २०७२/०६/२९ गते का दिन बुद्ध बाटिका नगरपालिकाको कार्यालयको बिशेष नगर परिषद यसै नगरपालिका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री सुदिश कुमार आर्याल ज्य़ू को अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो |

बुद्ध बाटिका नगरपालिकाको पहिलो नगरपरिषद २०७२/०७३

बुद्ध बाटिका नगरपालिकाको पहिलो नगरपरिषद २०७२/०७३ मिति २०७२/०९/२९ गते सम्पन्न गरियो |