Photo Gallery

अा.व. २०७३/०७४ काे सार्वजानिक सुनुवार्इ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै बु.बा.न.पा. कार्यालय ।

,

सार्बजनिक सुनुवाई कार्य कार्यक्रम  का केही झलक हरु

, , , , , , ,

२०७२ पौष ११ गते बुद्ध बाटिका नगरपालिकाले गरेको नगर सरसफाई कार्यक्रमका केही झलक |

, , , , , ,